Vienas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų tikslų, remti verslo idėjas ir suteikti finansavimą inovacijoms. Taip skatinamas ne  tik inovacijų kūrimas, žiedinės ekonomikos augimas, bet ir žmogiškųjų išteklių tobulinimas. Taip pat didinamas verslo konkurencingumas, gamybos procesų automatizavimas, skaitmenizavimo diegimas,  atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra ir energijos vartojimo efektyvumo skatinimas bei sklandus perėjimas prie žiedinės ekonomikos skatinimo. Tad norint gauti ES paramą inovacijų projektams, svarbu ne tik atitikti keliamus reikalavimus, bet ir sąlygas, kurios yra numatytos projekto kvietime, kurias svarbu nuodugniai išanalizuoti dar prieš teikiant projekto paraišką.

Visi kvietimai teikti paraiškas yra skelbiami atsakingų institucijų interneto svetainėse. Taip pat pateikiama visa papildoma informacija – metodinė medžiaga, terminai, kurių labai svarbu laikytis, nes projekto paraiška gali būti pateikiama tik po kvietimo paskelbimo ir tol kol jis galioja. Standartiškai tai gali trukti iki trijų mėnesių. Per tą laiką rekomenduojama surinkti ne tik reikalingą informaciją, bet ir dokumentus, susijusius su jūsų inovacinio projekto idėja, kur numatyta koks dalinis finansavimas reikalingas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Dalis investicijų priklauso iš pareiškėjo pusės, tad reikia ne tik atlikti tikslius skaičiavimus, bet ir sudaryti sąmatą, kur numatyta ne tik darbų apimtis, bet ir reikalingos priemonės, projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. Tikslios sąlygos, kaip ir buvo minėta būna nurodytos kvietimo sąlygose, kurios ir yra vienos iš pagrindinių projektų rengimo gairių. Taip pat labai svarbu žinoti ir teisės aktus, kuriuose yra išaiškinami atvejai, kuomet yra skiriamas finansavimas investicinių projektų įgyvendinimui.

Savarankiškai parengti projektą yra įmanoma, tačiau rekomenduojama kreiptis į savo srities profesionalus, kurie turi praktinės patirties ir profesinių kompetencijų rengiant pačių įvairiausių investicinių projektų paraiškas, atitinkančias visas numatytas sąlygas.  Taip pat šie specialistai puikiai žino visus kitus etapus, tokius kaip projekto vertinimas, rezultatų skelbimas ir ataskaitų pateikimas, ne tik laikantis visų reikalavimų, bet ir terminų, kurie yra viena svarbiausių sąlygų. Taip šansas gauti norimą finansavimą tikrai žymiai labiau tikėtinas, nei viską parengtumėte be jokios pagalbos.